tallinnballet_ masterclasses
'23

TIBM2023 OSALEMISE REEGLID

(8.11.2022)
1. Tallinna balleti suvekursust (Tallinn International Ballet Masterclasses, lühidalt TIBM), edaspidi "suvekursus", korraldab MTÜ DX ART (edaspidi "korraldajad").

2. Suvekursus pakub tunde mitmes rühmas, sõltuvalt vanusest ja ettetasemest. Liigkaudset vanust ja taset avaldatakse iga aasta taotluste vastuvõtmise perioodi alguses veebilehel www.tallinnballet.ee, on võimalik korrigeerimine vastavalt osalejate kogusele ja tasemele.

Kandidaadid võivad avaldada soovi teatud suvekursuse rühmas osalemiseks, kuid otsuse teeb pedagoogide komisjon kandidaadi video põhjal. Korraldajetl ja õpetajatel on õigus esimestel päevadel otsuseid korrigeerida määratud tasude täpsustamisega.

Korraldajatel ja komisjonil, lähtudes tundide suurima efektiivsuse ja tulemuslikkuse põhimõttest ning taotluste arvust, on õigus vastu võtta osalejaid, kes on vanemad või nooremad kui määratud vanus, liigutada osalejaid ühest rühmast teise, jagada rühmad väiksemateks gruppideks ja ka rühmi ühendada.

Kui osaleja ei ole nõus osalema komisjoni poolt määratud rühmas, korraldustoimkonnal on õigus taotlejal osalemisest keelduda registreerimistasu tagastamata.

3. Suvekursuse baaspikkus on 3 ja 2 nädalat sõltuvalt vastava aasta pakkumisele avaldatud veebilehel www.tallinnballet.ee. Täpsemaid kuupäevi avaldatakse suvekuruse veebilehel osalemistaotluste vastuvõtmise perioodi alguses.

Korraldajad võivad kaaluda osalemist individuaalse kestusega programmis sh ainult klassika tundide külastamisega rühma vabade kohtade olemasolu tingimusel.

SUVEKURSUSEL OSALEMISE HIND
4. Suvekursusel osalemise hindu avaldatakse suvekursuse veebilehel www.tallinnaballet.ee osalemistaotluste vastuvõtmise perioodi alguses.
Korraldajate otsusel võivad kehtida allahindlused.
Hind sisaldab ainult programmile vastavat õpet;

Hind EI sisalda: majutust, toitlustust, kultuuriüritusi, kõiki transpordi- ja muid kulutusi.

REGISTREERIMINE, TASUDE MAKSMINE JA OSALEMISE TÜHISTAMINE

5. Suvekursusel osalemiseks tuleb saata avaldus aadressil www.tallinnballet.ee oleva vormi kaudu hiljemalt veebilehel määratud kuupäeval või kuni kohti jätkub. Taotluste esitamise tähtaega võib pikendada.

6. Pärast avalduse saatmist nõustub kandidaat maksma tagastamatut registreerimistasu suuruses avaldatud vastava aasta pakkumise veebilehel.
Tasu õigeaegne maksmine on eeltingimus suvekursusel osalemiseks ja tagab koha rühmas. Tasu ei tagastata kandidaadile, kui tema suvekursusel osalemine mingil põhjusel tühistatakse.

6.1 Enne registreerimistasu tasumist allaealise osaleja eest tuleb saata allkirjastatud vanema nõusoleku lapse osalemiseks suvekursuses (sobib ka pilt või skaneeritud koopia).

Nõusoleku malli saab alla laadida siit

Allaealine osaleja peab võtma allkirjastatud originaaldokumenti kaasa ja anda korraldajatele kätte saabumis- või registreerimispäeval

6.2 Registreerimistasu tuleb maksta 7 kalendripäeva jooksul alates avalduse esitamise kuupäevast eurodes tehtud rahvusvahelise pangaülekandega või muul korraldajatega kokkulepitud viisil.

Makse saaja: DX ART MTÜ,
Saaja pank: SWEDBANK AS
IBAN: EE21 2200 2210 5629 9055
SWIFT/BIC: HABAEE2X
Selgitus: TIBM+aasta, osaleja nimi ja perekonnanimi
(Nt. "TIBM2022, Marius Petipa")

7. Korraldajatega arveldamisel tasub osaleja kõik panga lisatasud.

8. Pärast osalemistaotluste vastuvõtmise alguset veebilehel www.tallinnballet.ee avaldatud kuupäevaks tuleb tasuda ülejäänud osalemistasu. Kandidaate, kes ei ole selleks kuupäevaks kogu tasu maksnud, suvekursusele ei lubata.

9. Suvekursusel osalevate alaealiste laste eest peavad avaldused esitama vanemad või eestkostjad, kes samuti peavad täitma nõusoleku dokumendi, et nende laps osaleb suvekursusel.

OSALEMISE TÜHISTAMINE JA TASUTAGASTUS

10. Suvekursusel osalemise mõjuval põhjusel (tervislikud põhjused) tühistamiseks on vaja sellest viivitamatult teavitada korraldajaid e-posti aadressil info@tallinnballet.ee ja lisada tõendava dokumendi koopia.

Kui teatate tühistamisest 31 päeva ja varem enne suvekursuse esimest päeva, on võimalik 100% makstud summast tagastamine, välja arvatud registreerimistasu.

Kui teatate tühistamisest 15-30 päeva enne suvekursuse esimest päeva tagastatakse 70% makstud summast, välja arvatud registreerimistasu.

Kui teatate tühistamisest 8-14 päeva enne suvekursuse esimest päeva tagastatakse 50% makstud summast, välja arvatud registreerimistasu.

Kui teatate tühistamisest 1-7 päeva enne suvekursuse esimest päeva tagastatakse 20% makstud summast, välja arvatud registreerimistasu.

Kui teatate osalemise tühistamisest suvekursuse esimesel päeval või hiljem, siis makset ei tagastata.

PROGRAMM

11. Programm, õpetajate nimed ja muu asjakohane informatsioon suvekursuse kohta on kättesaadav aadressil www.tallinnballet.ee ning olulist informatsiooni saadetakse ka osalejatele registreerimisvormis esitatud emeilile. Korraldajatel on õigus programmis ja õpetajate koosseisus muudatusi teha osalejaid sellest teavitamata.

12. Suvekursuse lõpuks on kavas korraldada üks või mitu galakontserti Tallinnas ja ühes Eesti linnas, kus kõik osalejad saavad õpitulemusi näidata. Kontserdil osalemine on osalemistasu sees. Informatisioon galakontserdite arvu ja nende toimumise koha kohta avaldatakse suvekursuse veebilehel www.tallinnballet.ee

12.1 Piletid TIBM kontserdile on tasulised. Iga osaleja saab korraldajatelt ühe pileti iga kontserdile tasuta, et kutsuda ühte külalist. Teised huvitanud peavad endale pileti ostma platvormil www.piletilevi.ee või kohapeal.

13. Suvekursuse programmi ajal on võimalik korraldada individuaalseid tunde õpetajatega. Soovijad peaksid selles küsimuses korraldajatega ühendust võtma. Selliste tundide tasu lepitakse eraldi kokku.

14. Suvekursuse töökeeled on eesti, vene ja inglise keel. Osaleja ebapiisava keeletaseme korral saavad korraldajad aidata otsida tõlki lisatasu eest.

15. Osalejatel peab olema kaasas vajalik treeningriietus. Täpsem info vormi ja nõuete kohta saadetakse osalejatele enne suvekursuse algust.

16. Enne suvekursuse esimese nädala algust vaatamata valitud programmist saadetakse osalejatele üksikasjalik info koos aktuaalse programmi ja täiendavate juhistega.

MAJUTUS JA TOITLUSTUS

17. Majutus ei sisaldu suvekursuse hinnas ja selle eest tasutakse eraldi. Korraldajad abistavad suvekursuse perioodidel soodushinnaga majutuste organiseerimisel üliõpilaste ühiselamus või hotellis. Kuna kohtade arv on piiratud, siis huvitanud peavad oma soovist elada korraldajate poolt pakutud kohal teavitada võimalikult vara.

Ühiselamus elab koos osalejatega täisealine korraldajate esindaja. Alaealised lapsed võivad elada koos saatjatega, täiskasvanu majutuse tasu osas lepitakse kokku eraldi.

Pärast koha broneerimise kinnitamist võib osaleja sellest keelduda või broneeringu kuupäevi muuta 7 päeva enne programmi algust ilma tühistamise tasuta, pärast seda ei ole broneeringut võimalik tühistada ja 100% summast tuleb tasuda.

18. Toitlustus ei sisaldu suvekursuse hinnas ja selle eest makstakse eraldi. Korraldajad aitavad kaasa lõunasöökide korraldamisele sööklas või kohvikus vastavalt timgimustele avaldatud suvekursuse veebilehel.

Tellida lõunad on võimalik mitte hiljem kui 7 päeva enne suvekursuse algust. Osalejad peavad allergiate või muude terviseprobleemide korral teavitama korraldajaid vähemalt kaks nädalat enne suvekursuse algust.

Lisalõuna on võimalik tellida hiljemalt 1 päev enne.

TERVISEKINDLUSTUS

19. Osalejad peavad hoolitsema oma tervisekindlustuse eest ning teatama korraldajatele kindlustuse tüübist enne suvekursuse algust. Osalejal peavad tervisekindlustuse andmed alati kaasas olema. ELi kodanikel peab alati olema kaasas Euroopa ravikindlustuskaart, kui see on olemas. Kindlustuse puudumisel kohustub osaleja kandma kõiki ravikulusid. Õnnetuse korral või muudel ettenägematutel asjaoludel võtavad MTÜ DX ART esindajad osaleja tervise ja ohutuse huvides vastu vajalikud meetmed.

FOTO JA VIDEO

20. Suvekursuse ja galakontsertide ajal on korraldajatel õigus teha osalejatest fotosid ja videoid, samuti teha intervjuusid. Osalejad ja nende vanemad nõustuvad, et kõiki foto- ja videomaterjale saab MTÜ DX ART imago ja reklaami eesmärgil kasutada oma parima äranägemise järgi. Selline foto- ja videomaterjali kasutamine ei ole tasustatud.

LISAKS

21. Korraldajad ei vastuta osalejate terviseseisundi ega nende vara turvalisuse eest.

22. Alates suvekursusele saabumisest ja kuni lahkumiseni ei tohi alaealine osaleja suitsetada, tarvitada alkoholi, narkootikume ega viibida avalikes kohtades kell 23.00–6.00 ilma täisealise saatjata (vastavalt lastekaitseseadusele) ning muul moel Eesti seadusi rikkuda. Ülaltoodud reeglite rikkumise korral on korraldajatel õigus keelduda osaleja treeningute jätkamisest ilma rahalise hüvitiseta.

Täisealistel osalejatel ei tohi suitsetada, alkoholi ega narkotikume tarvitada suvekursuse toimumise kohtades ja nende kõrval, ning suvekursuse alaealiste osalejate juuresolekul. Samuti, ei tohi olla alkoholi või norkotikumide tarbimisest tingitud joobeseisundis tundides.

23. Saatja ei saa suvekursusel osaleda ilma korraldajate ja õpetaja loata, välja arvatud spetsiaalselt kokkulepitud näidistunnid. Konkreetses tunnis osalemiseks tuleb eelnevalt korraldajate ja õpetajaga kokku leppida.

24. Viibides suvekursuse toimumise ruumides, kohustub suvekursustest osavõtja järgima käitumisreegleid, eelkõige sisenema eelnevalt saali, kus toimub tund, ja mitte hiljaks jääma. Kõik osalejad peavad õppepäeva vältel viibima suvekursuse toimumise ruumides või territooriumil; väljumine on lubatud ainult lõunapausil, sellest peab korraldajatele eelnevalt teatama.

24.1 Kui osaleja hilineb tundidesse korduvalt ja ei järgi kokkulepitud reegleid, on korraldajatel ja õpetajatel õigus osalejat tundi mitte lubada ega teda koju saata. Alaealise osaleja puhul teatatakse juhtunust vanematele või eestkostjatele. Sel juhul ei tagastata makstud osalustasu.

24.2 Juhul, kui osaleja on mõjuval põhjusel sunnitud tunnist või tundidest puuduma või lahkuma päeva lõpus varem, on vaja korraldajaid sellest eelnevalt teavitada sama päeva hommikul või ootamatute juhtumite korral esimesel võimalusel. Kui osaleja on alaealine, peab sellest teatama vanem või eestkostja.

24.3 Juhul kui osaleja segab tundi, siis õpetajal on õigus osalejat tunnist vabastada, pärast kolme märkust korraldajatel on õigus keelata edasisest osalemisest programmist ja kontserdist. Sel juhul ei tagastata makstud osalustasu.

25. Osaleja annab oma nõusoleku ankeetidesse sisestatud ja korraldajatele saadetud isiklike andmete töötlemiseks organisatsiooni sees.

26. Kõik suvekursustega seotud küsimused võib igal ajal esitada korraldajatele meili teel info@tallinnballet.ee eesti, vene või inglise keeles.

Lugupidamisega,
TallinnaBallet tiimKontakt
info@tallinnballet.ee
DX ART MTÜ
Reg. nr.: 80283437
saame sõbraks
© 2013-2022 TallinnBallet
By DX ART NPO